Aeroc plokk

Aeroc AS

Aeroc poorbetoonplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Tegemist on siledapinnaliste risttahukakujuliste müürikividega, mida valmistatakse kuivtihedusega 300 kg/m³, 425 kg/m³, 450 kg/m³ ja 600 kg/m³.

ecoterm-plus.jpg

Aeroc EcoTerm Plus


Massiivsed ja samas kerged seinaplokid laiusega 500 mm ja 375 mm võimaldavad ehitada ühekihilise soojapidava välispiirde ilma täiendavaid soojusisolatsioonimaterjale kasutamata. Paksud massiivsed seinad kaitsevad talvel külma ja suvel lõõskava kuumuse eest. Tagavad piisava heliisolatsioonivõime ja väga hea kaitse tulekahju korral. Plokid on vaatamata suurtele mõõtmetele kerged ja lihtsalt paigaldatavad. Sobivad väga hästi iseehitajatele oma maja ehitamiseks. Ei vaja keerukaid tööriistu ja abivahendeid.

EcoTerm Plus 500 plokkidest viimistletud soojustamata välisseina soojajuhtivus U=0,17 W/(m²K).
EcoTerm Plus 375 plokkidest viimistletud soojustamata välisseina soojajuhtivus U=0,22 W/(m²K).
classic.jpg


Aeroc Classic

Aeroc Classic plokkide peamisteks kasutuskohtadeks on hoonesisesed kandeseinad. Samuti mitmekihilised välisseinad koos täiendava lisasoojustuse ja vooderdusega (kivi-; laud- ja muu plaatvooder).


Aeroc Hard

Hard plokid on kõige suurema tugevusega Aeroc tooted ja sobivad raskemini koormatud müüritiste ehitamiseks. Hard plokke saab kasutada ka keldriseinte ehitamiseks. Sageli esineb olukordi, kus mõni seinaosa on rohkem koormatud. Kui Aeroc Classic ploki tugevus ei ole piisav, on väga lihtne laduda need seinaosad samade mõõtmetega Hard plokkidest.
element.jpg


Aeroc Element

Aeroc Element vaheseinaplaadid on ette nähtud hoonesiseste mittekandvate vaheseinte ehitamiseks nii kuivades kui ka niisketes ruumides. Kui on täidetud vastavad konstruktiivsed nõuded, võib vaheseinaplaate kasutada ka kandvate konstruktsioonide ehitamisel. Mitmekihilised Aeroc Element vaheseinad rahuldavad ka korterite vahelistele seintele esitatavaid heliisolatsiooni nõudeid. Tänu heale tulepüsivusele sobivad väga hästi igasuguste šahtide (lifti-, toru-, kaabli- jne.) kinniehitamiseks. Valmis seinad on lihtsad viimistleda - kohe plaatimis- ja pahteldusvalmis.
u-plokk.jpg


Aeroc U-plokk

U-plokke kasutatakse betoonvööde valamiseks hoonete jäigastamise eesmärgil ning vajadusel tugipinnana laetalade, müürilattide ja paneelide all. Samuti sobivad U-plokid monoliitsete betoonsilluste valamiseks ehitusobjektil. Sellel juhul on U-plokid kui raketis ja projekteerimisel lähtutakse üldistest raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise eeskirjadest.


Aeroc plokke iseloomustavad näitajad

TOODE Kuiv
tihedus
Surve-tugevus Külma-kindlus Nimimõõdud Koguseline arvestus Kulu
  kg/m³ N/mm² tsüklit Laius mm Kõrgus mm Pikkus mm tk. alusel m²/ alusel tk./m² tk./m³
EcoTerm Plus 500 300±25 1,8 F25 499±1,5 198±1,0 599±1,5 24 2,88 8,3 16,7
EcoTerm Plus 375 300±25 1,8 F25 374±1,5 198±1,0 599±1,5 32 3,84 8,3 22,2
EcoTerm Plus 300 300±25 1,8 F25 299±1,5 198±1,0 599±1,5 40 4,8 8,3 27,8
Classic 300 425±30 1,8 F35 299±1,5 198±1,0 599±1,5 40 4,8 8,3 27,8
Classic 250 425±30 1,8 F35 249±1,5 198±1,0 599±1,5 48 5,8 8,3 33,3
Classic 200 425±30 1,8 F35 199±1,5 198±1,0 599±1,5 56 6,7 8,3 41,7
Classic 150 425±30 3,0 F35 149±1,5 198±1,0 599±1,5 80 9,6 8,3 55,6
Classic 100 425±30 3,0 F35 99±1,5 198±1,0 599±1,5 120 14,4 8,3 83,3
Hard 300 575±25 5,0 F25 299±1,5 198±1,0 599±1,5 40 4,80 8,3 27,8
Hard 250 575±25 5,0 F25 249±1,5 198±1,0 599±1,5 48 5,76 8,3 33,3
Hard 200 575±25 5,0 F25 199±1,5 198±1,0 599±1,5 56 6,72 8,3 41,7
Element 150 450±30 3,5 F50 149±1,5 398±1,0 599±1,5 40 9,6 4,2 27,8
Element 100 450±30 3,5 F50 99±1,5 398±1,0 599±1,5 60 14,4 4,2 41,7
Element 75 450±30 3,5 F50 74±1,5 398±1,0 599±1,5 80 19,2 4,2 55,6
Element 50 450±30 3,5 F50 49±1,5 398±1,0 599±1,5 96 23,0 4,2 83,3
TOODE Nimimõõdud Koguseline arvestus
  Laius Kõrgus Pikkus tk. kaal alus 0,8 x 1,2 m
  mm mm mm kg tk kg
Aeroc U-500 500 200 500 14,7 10 162
Aeroc U-375 375 200 500 11.9 20 253
Aeroc U-300 300 200 500 12,4 20 263
Aeroc U-250 250 200 500 9,2 30 291
Aeroc U-200 200 200 500 7.4 40 311

Paigaldus

Plokid on ette nähtud paigaldamiseks õhukesel nn. liimvuugil, mida võimaldab plokkide sile pind ja täpsed mõõtmed. Liimvuugid välistavad külmasildade tekke, tagavad parema õhutiheduse ja annavad müüritisele suurema tugevuse. Plokkide ladumisel kasutatakse Aeroc plokiliimi (peenmört) mille survetugevus on ≥10 N/mm². Müüritise kõik horisontaalvuugid peavad olema korralikult liimiga täidetud ning vuugid ei tohi olla õhemad kui 1 mm ja paksemad kui 3 mm. Igas vertikaalvuugis peab vähemalt ühel plokil olema soon. Vertikaalvuukide õhutiheduse tagamiseks täidetakse nimetatud sooned iga plokirea ladumise järel Aeroc plokiliimiga.

Aeroc U-plokkidest betoonvööde valamiseks liimitakse U-plokid Aeroc plokiliimiga tihedalt üksteise kõrvale moodustades ühtlase ja tiheda "küna". Vastavalt projekteerija joonistele asetatakse paika armatuur ja seejärel valatakse „künasse“ sobiva margiga betoon. Paneelid, talad jms. võib paika tõsta siis, kui betoon on saavutanud piisava tugevuse ning nad peavad toetuma betoonile mitte U-ploki servadele.

Selleks, et Aeroc plokkide ja vaheseinaplaatide paigaldamine sujuks kiirelt ja ilma probleemideta, on olemas ka sobivaid tööriistu, näiteks liimikelk ja liimikulp, mis on ette nähtud plokiliimi kandmiseks plokkidele müüritööde käigus; hõõruti ebatasasuste silumiseks poorbetoonseinas; seinte omavaheliseks fikseerimiseks on kasutada vuugilaastud, alumiiniumvardad ja seinte ühendusklambrid.

Õigete tööriistade kasutamine säästab aega ja võid alati kindel olla, et lõpptulemus vastab ootustele.


AEROC AS
Tel: 6799 080
E-mail: aeroc@aeroc.ee