Aeroc sillus

Aeroc AS


Aeroc sillus on autoklaavitud poorbetoonist siledapinnaline ristkülikulise ristlõikega tala, mille tugevus tagatakse silluses oleva ruumilise sarruskarkassiga. Sillus vastab harmoniseeritud standardi nõuetele ja on varustatud CE-märgisega. Aeroc sillus on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 470 kg/m³. ning on ette nähtud avade sildamiseks Aeroc plokkseintes. Sillus töötab ühesildelise talana ja on võimeline vastu võtma teatud kindlat ühtlaselt jaotatud joonkoormust. Silluseid ei ole soovitav koormata koondatud koormustega. Sillused on armeeritud selliselt, et enamusel juhtudel võib vahelae paneelid toetada otse sillusele ilma täiendava plokireata.

Tarneajad
Tabelis 1 toodud Aeroc sillused on laotooted ja nende tarneaeg on kuni 20 tööpäeva. Mittestandardsed sillused (allpool tabel 2) valmistatakse ainult tellimuste alusel ja eeldatava tarneaja saame anda tellimuse esitamisel, reeglina jääb tarneaeg vahemikku 3 nädalat kuni 3 kuud alates tellimuse kinnitusest.

Mõõtmed
Silluseid toodetakse vastavalt Aeroc plokkide laiusele ning nende kõrgus on kas 200 mm (ühe ploki kõrgus), 400 mm (kahe ploki kõrgus) või 600 mm (kolme ploki kõrgus) sillustel pikkusega üle 5,0 meetri. Kõik sillused alates laiusest 150 mm on kasutatavad müüritises kandva elemendina.

Mittekandvad sillused
Mittekandvad silluseid laiusega 100 mm (vt. Tabel) on ette nähtud avade sildamiseks mittekandvates Aeroc Element 100 vaheseintes. Aeroc ei vastuta tagajärgede eest, mis võivad tekkida nende silluste mittesihipärasel kasutamisel. Kuna nimetatud sillused on kerged, ei pea nende paigaldamisel kasutama tõsteseadmeid.

Silluste kandevõimed ja muud tehnilised näitajad leiad Aeroci kodulehelt.

Tabel 1. Aeroc silluste tüüpmõõtmed

Laius x kõrgus (mm) Pikkus (mm) 1200 1600 2000 2400 3000 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000
100 x 200 x x x x                
150 x 200   x x x                
200 x 200   x x x                
250 x 200   x x x                
300 x 200   x x x                
375 x 200   x x x                
                         
150 x 400       x x              
200 x 400         x x x          
250 x 400         x x x          
300 x 400         x x x          
375 x 400         x x x x x      
                         
375 x 600                   x x x
500 x 200   x x x x              

Tabel 2. Mittestandartsed Aeroc sillused

Laius x kõrgus
(mm)
Pikkus
(mm)
1600 2000 2400 3000 4400 5200 6000
200x200       x      
250x200       x      
300x200       x      
375x200       x      
               
150x400 x x          
200x400 x x x        
250x400 x x x   x    
300x400 x x x   x    
375x400 x x x        
               
200x600           x x
250x600           x x
300x600           x x
Märgistamine
Silluste otstele on värvitud vastav markeering, kus on kirjas silluse mõõtmed ning noole ja tekstiga tähistatud silluse paigaldamise suund.

Paigaldus
Silluste tõstmisel kraana või muu tõsteseadmega kasutada linttroppe. Väiksemaid silluseid saab paika asetada ka inimjõul.

Paigaldamisel jälgida silluse otsal olevat märgistust. Nool peab näitama alla poole ja tekst peab jääma õiget pidi.

Keelatud on paigaldada sillust tagurpidi (nool näitab üles) või külili.

Silluse otsad peavad toetama müüritisele vähemalt 250 mm, soovitavalt 300 mm. Pikkade silluste juures võib tekkida vajadus tugipinna pikkust veelgi suurendada. Silluste tugipinnad peavad olema moodustatud täisplokkidest. Tugipinna plokid liimitakse alati täisvuugil (ilma õhkvaheta). Ka sillus paigaldatakse müüritisele Aeroc plokiliimiga täisvuugil. Kohtades, kus vähegi võimalik, soovitame kasutada 400 mm kõrgusega silluseid. Selliste silluste kandevõime on alati suurem ning nende läbipainded väga väikesed.

Keelatud on silluste lühemaks saagimine, aukude puurimine ja soonte freesimine sillustesse ning muul viisil silluse ristlõike muutmine.


AEROC AS
Tel: 6799 080
E-mail: aeroc@aeroc.ee