Aeroc laepaneel

Aeroc AS

Lisaks plokkidele ja sillustele pakub Aeroc ka poorbetoonist laepaneele.

Aeroc paneel on armeeritud poorbetoonpaneel, mida saab kasutada elamute vahe- ja katuslagedes kandva ja soojapidava elemendina.

Paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel.

Tarneajad
Aeroc paneele valmistame ainult tellimuste alusel ja eeldatava tarneaja saame anda tellimuse esitamisel, reeglina jääb tarneaeg vahemikku 3 nädalat kuni 3 kuud alates tellimuse kinnitusest.
laepaneel.jpg


Paneelide mõõtmed

Aeroc paneelide laius on 600 mm ja kõrgus 250 mm.

Aeroc paneele valmistatakse teatud kindla pikkusega. Paneelide maksimaalne pikkus on 6,0 meetrit, mis tuleneb poorbetooni valimistamiseks kasutatavate vormide mõõtmetest. Tabelis on toodud tüüppaneelide pikkused millede tellimise aeg on 3-5 nädalat. Tootjaga kokkuleppel on võimalik valmistada ka vahepealse pikkusega paneele sammuga 200 mm ning ka kitsamaid paneele.

Paneelide kandevõime
Paneelid on projekteeritud ühesildelisena (toetatakse otstest) ja armeerimisel on aluseks võetud kindel kandevõime. Paneelid vastavad standardi EVS-EN 12602:2008 nõuetele.

Paneelide kandevõime on 4 kN/m². See on ühtlaselt jaotatud koormus mida võib vahe- või katuslaele rakendada lisaks paneelide omakaalule. Oma kandevõimelt on Aeroc paneelid võrreldavad raudbetoonpaneelidega. Paneelide kaal on samas 2 korda väiksem kui betoonpaneelidel või monoliitsetel vahelagedel.

Paneelide lõikamine ja läbiviigud

Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna paneelide otstes asetsevad ristisuunalised ankurdusvardad mis tagavad paneelide etteantud kandevõime. Kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorude läbiviigud on mõistlik projekteerida paneelide vuukidesse. Paneelide servades on 100 mm laiune tsoon kuhu on võimalik puurida torude läbiviimiseks sobivaid auke. Suuremate sisselõigete tegemine ja aukude puurimine ilma tootjaga kooskõlastamata on keelatud!

Aeroc paneelide eelised
  • Katuslagedes vajavad Aeroc paneelid 2 korda väiksema paksusega soojustuskihti kui betoonpaneelid (õõnespaneelid) ja monoliitsed katuslaed.
  • Võrreldes betoonpaneelidest või monoliitbetoonist lagedega vähenevad tunduvalt koormused kandvatele seintele. Aeroc paneelide kaal on 170 kg/m², mis on 2 korda väiksem kui betoonist lagedel.
  • Aeroc paneele on võimalik paigaldada ka kalde all, mis võimaldab neid kasutada ka viil- ja kaldkatustega majade katustes kandva ja soojapidava konstruktsioonina. Selline katuse ehitamine on kiirem ja väheneb ka puitmaterjali kulu.
  • Aeroc paneelidest katus- ja vahelagede seinaga liitumiskohad ei vaja keerukaid lahendusi ja laed on õhutihedad ning külmasildade tekkimise oht on välistatud.

Paneelide tugipinnad
Seintele toetamisel on minimaalne tugipinna pikkus 90 mm. Vaid terastaladele toetamisel võib tugipinna pikkus olla 75 mm. Projekteerija peab tugipindade pikkuse arvutamisel lähtuma kasutatavate materjalide tugevusnäitajatest ja koormustest. Välisseintel on otstarbekas ette näha suuremad tugipindade pikkused.

Aeroc paneelide tehnilised näitajad

Laius (mm) Kõrgus (mm) Tüüppaneeli pikkus (mm)
600 250 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000
Paneeli kaal (kg) 243 284 324 365 405 446 486 527 567 608
Kandevõime 4,0 kN/m²
Kuivtihedus 500 ± 30 kg/m³
Soojuserijuhtivus 0,12 W/mK
pikkivuugid.jpg
Paneelide pikkivuugid
Nagu näha jooniselt on paneelide servades erineva laiusega sooned. Paneelide montaažil tuleb jälgida, et kõik paneelid paigaldatakse ühte pidi - vuugis peavad kokku minema suurem ja väiksem soon. Pärast paneelide montaaži paigaldatakse vastav vuugiarmatuur ja täidetakse vuugid sobiva betoonseguga.

Vuugi- ja ringarmatuuri ning mördiga tagatakse Aeroc paneelidest vahelae töötamine ühtse ja jäiga plaadina. Kasutatava armatuuri läbimõõdu ja asetuse määrab projekteerija ning see näidatakse vahelae joonisel.

Samuti on vuukidesse võimalik asetada ka elektrikaablid ja veetorud.


AEROC AS
Tel: 6799 080
E-mail: aeroc@aeroc.ee