Ehituskulude planeerimine

BK konsultandid OÜ

Ehitamisega seotud kulud, nende vähendamise võimalused, plaanitud kulude piires püsimine – need küsimused huvitavad kõiki, kellel mõte midagi ehitada. Millest siis alustada? Esmalt tuleks endale selgeks teha, missuguse kasutusotstarbega, kui suurt ja millisest materjalist, millise viimistlustasemega ning millistele tehnilistele tingimustele vastavat hoonet soovitakse püstitada. Oluline on ka krundi asukoht ja vundeerimistingimused. Neile andmeile tuginedes on eeldatavate ehituskulude suuruse ligilähedane määratlemine võimalik juba enne projekteerimise alustamist. Need kulud täpsustuvad projekti arengu igal järgneval tasandil. Kui ehitamise rahastamisvõimalused on piiratud, tuleb neid võimalusi arvestades selgitada, kui suurest hoonest võiks üldse juttu tulla. Tänapäeval kasutatavad andmebaasid võimaldavad seda määratleda usaldusväärse täpsusega juba idee või ehituskavandi tasandil erinevaid lahendusvariante hinnates.

Arhitektuuribüroo NAFTA tegevusalaks nüüd ka hoonete ehituskulude eelarvutluste ja arvutluste koostamine

Arhitektuuribüroo NAFTA OÜ uueks tegevusalaks on lisaks projekteerimisele nüüd ka hoonete ehituskulude eelarvutluste ja arvutluste koostamine nii uute hoonete ehitamiseks kui olemasolevate hoonete laiendamiseks (peale- ja juurdeehitused), uuendamiseks (renoveerimiseks) ja rekonstrueerimiseks ning töömahtude loetelude koostamine. Perspektiivis ka ehituskulude kalkulatsioonide (eelarvete) koostamine.

Kliendikaardid

Kõigil suurematel ehitusmaterjalikauplustel on oma lojaalsetele klientidele mõeldud soodustused ja eripakkumised.