Kaarkatus ja kaarhall

Kaarkatus OÜ

kaarkatus.jpg

OÜ Kaarkatus valmistab ja ehitab kaarehitussüsteemi KES® kasutades kiiresti ja soodsalt kaarehitisi, kaarkatuseid ja kaarhalle allhanke ja peatöövõtu korras koostöös projekteerimis- ja teiste ehitusfirmadega. OÜ Kaarkatuse spetsialistid omavad KES®-i kasutamise kogemust Eestis, Venemaal ja Soomes. Firmal on kaartehnoloogiaalaseid koostööpartnereid USA-s ja Soomes. OÜ Kaarkatus omab patenteeritud KES®-i kasutamise õigust Eestis.


KAAREHITUSSÜSTEEM KES®

KES® põhineb terasplekist kandvate kaarprofiilpaneelide tootmisel vahetult ehitusplatsil ning nendest kaarkatuste, kaarhallide ja teiste ehitiste kaardetailide valmistamisel.

KES® on paindlik ja kombinatsiooniderohke ehitusmeetod, mille võimalikud rakendusalad on ulatuslikud, hõlmates üldkasutatavate rajatiste, põllumajandus-, kommerts-, tööstus-, elamu- ning militaarehitust.

kaarkatus.jpg
KAARKATUS1.jpg

Põhiehitiste loetelu:

 • spordikompleksid
 • tootmishooned
 • laohooned
 • kaubanduskeskused

Arhitektidele, projekteerijaile ja konstruktoritele annab KES®-i kasutamine vabad käed projekteerida ja rakendada oma loovat fantaasiat, pakkuda ehitiste tellijaile kaasaegseid, kombinatsiooniderohkeid ja soodsaid ehitusprojekte.

 • ehitiste renoveerimine – katused, juurdeehitised
 • pealeehitused – suurpaneelelamute katused
 • uusehitised – kaarhallid, -katused, -varikatused

OÜ Kaarkatuse nõustamine KES®-i kasutamisel loob uued võimalused kohalikele omavalitsustele, väikeettevõtjaile ja eraehitajaile ise ehitamiseks, mis säästab raha, vahendeid ja aega!

KAARKATUS2.jpg

VUNDAMENDID, KAARE KINNITUS

 • Kaarhallide ja kergete kaarkonstruktsioonide puhul kasutatakse postlintvundamenti,
  mis on levinumatest kõige soodsam.
 • Katuse kandekonstruktsioonile kinnitatakse kaarelemendid puurkruvide,
  poltide või keevituse abil. Sadevete ärajuhtimiseks valatakse
  vajadusel kaarlöövide vahele kaldega betoonrenn.

PANEEL

KES®-i põhikomponendiks on mobiilne kaaremasin, mis transporditakse kaarkatuse või kaarehitise püstitamiseks ehitusplatsile. Kaaremasinaga valmistatakse galvaniseeritud või plastkattega rullis terasplekist kandvaid kaarprofiilpaneele.

EHITISE VALMIMINE

 • Paneelide kontaktvaltside ühendamisel portatiivse valtsimismasina abil valmivad paneelide komplektid.
 • Üks paneelide komplekt koosneb tavaliselt kuni viiest paneelist.
 • Esimene paneelide komplekt ehitusel monteeritakse tõsteseadme abil kaarkatuse toetuskonstruktsioonile.
 • Iga järgnev paneelide komplekt monteeritakse analoogiliselt ja külgnevate paneelide kontaktvaltsid ühendatakse portatiivse valtsimismasina abil.
 • Montaaži tulemusel valmib kandev kaarkatus või kaarehitis (1000 m2 kaarkatuse valmistamine ja monteerimine võtab aega ~2 nädalat)
 • Kaarehitise kandepostide vahelise seina tegemiseks sobivad kõik kaasaegsed seinamaterjalid


EHITISE LÄBIVIIKUDE TEOSTAMINE
kaarpindadest on võimalusterohke ja võimaldab paigaldada kõiki kaasaegseid tooteid

 • aknad ja uksed
 • vintskapid
 • korstnad
 • klaas- ja plastpaneelid, klaas- ja plastkuplid
 • muud kommunikatsioonid


SOOJUSTAMINE JA ISOLEERIMINE
KES®-i meetodil valmistatud kaarpindu soojustatakse ja isoleeritakse sarnaselt teistele terasehitistele. Pritsmeetodil kaetakse lae või seina sisepinnad liimuva, kuivades paisuva ja poorseks hanguva massiga (pritsuretaan, -tselluloos, -mineraalvill). Ripplaemeetodil  onteeritakse paneelide kontaktvaltsidesse kinnitatud kandurite abil lae või seina sisepinnale isolatsioonimaterjal (klaasvilla-, kivivilla või uretaanplaadid), aurutõke ja ripplae viimistlusmaterjal (alumiinium-, plast- või puitlagi)

KES®-i KASUTAMISE EELISED

 • Konstruktsioonide valmistamine ehitusplatsil
 • Kergkonstruktsioon, mis võimaldab kergvundamendi kasutamist
 • Ei nõua katusekandureid ja kandesõrestikku
 • Täielikult veekindel katus
 • Korraga valmivad katus, lagi ja kaarhalli puhul ka külgseinad
 • Oluliselt väiksem tööoperatsioonide arv
 • Väiksem tööjõukulu
 • Kiire paigaldus ja lihtne montaaž
 • Madalam transpordikulu
 • Lihtne soojustus ja isolatsioon
 • Suur kombineerimisvõimalus, lihtsalt seotav ja ühendatav erinevate ehitistega
 • Efektiivsus ja ökonoomsus võimaldab kuni 25% madalamat ehitushinda KES®-i kasutatakse maailmas ~60 riigis. KES®-i katsetused on tehtud Soomes Imatran Voima konstrueerimisbüroos ja vastavad EN nõuetele.
KAARKATUS3.jpg

KAARKATUSlogo.gif

OÜ KAARKATUS
Härjapea 24, 10320 TALLINN
Tel/faks 6 773 885
GSM 50 311 65
e-post: info@kaarkatus.ee
www.kaarkatus.ee