Enn Veskimägi sigadus

enn_veskimagi_sigadus1.jpg enn_veskimagi_sigadus2.jpg
enn_veskimagi_sigadus3.jpg enn_veskimagi_sigadus4.jpg
enn_veskimagi_sigadus5.jpg enn_veskimagi_sigadus6.jpg
enn_veskimagi_sigadus7.jpg  

Seal kus enne oli tee, on nüüd Enn Veskimägi aed. Mis otseöeldult on linnarahvale näkku sülitamine. Seekord hiilis Enn seadustest kõrvale ja tegi isetegevust.

Tegu on tervisesportlaste ning jalutajate poolt armastatud teega, mis üles kaevati, kõrge traataiaga tõkestati ning kaunistati sildiga "Eramaa"?!?!

Ausa linnakodaniku arupärimisele vastati Tallinna Linnavalitsusest järgmiselt:

Lugupeetud härra ...

Vastuseks Teie pöördumisele teatame Teile järgmist.

Pirita tee 28D maaüksus on tagastatud Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2000 korraldusega nr 1624-k. Maaüksuse aadressi on hiljem muudetud ning tänane aadress on Maarjamäe tn 15. Kinnistu omanik on Enn Veskimägi. Tallinna Linnavalitsuse korralduse alusel võib maad kasutada sotsiaalmaa maakasutuse sihtotstarbel. Kinnistut läbib Teie poolt nimetatud jalakäijate tee. Asjaõigusseaduse § 155 lg 1 sätestab, et omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee, ei või takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.

Lugupidamisega

Alo Brandt

Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja