Teadmised ehitusala kohta

Ehitus on küll seadusandlusega määratletud tegevusala, kuid siiski tuleb loota ka tegijate südametunnistusele ja heale tahtele. Paraku on tihtipeale tellija ja töövõtja  vastased, kes püüavad üksteist üle kavaldada ja ka teise poole teadmatust ära kasutada. 
Nagu iga muu ala, nõuab ka ehitus pidevalt teadmiste täiendamist - seadused ja nende muudatused, uued materjalid ja tooted, teiste kogemused.  Samas võiks ka ju uusi lahendusi juurutada ja teerajaja rollis olla ...
Olulisemad teadmised ja valikud - ehitusseadus, ehitusluba, õige ja usaldusväärne töövõtja,  tellija ja töövõtja vaheline leping, omanikujärelevalve.
Kursis olemine on kindlasti vajalik nii tellijale kui ka töövõtjale! 

Ehitusinfo.ee  infokataloogi eesmärk on anda ülevaade ehitusteemast - koguda kokku ja süstematiseerida kõik oluline informatsioon nii seadusandluse, dokumenteerimise kui ka ehitusmaterjalide osas.

Eesti Ehitusbörs

---------------------------------------------------------------------------------------------
Tarbijakaitseamet - annab abi lepingutingimuste täitmata jätmise ja ehitise kvaliteedi alase vaidluse korral.
Tehnilise Järelevalve Inspektsioon - aitab ehitisele esitatavaid tehnilisi nõudeid ja poolte kohustusi puudutavate vaidluste korral ja palub neid teavitada ka kõigist ehitusseaduse nõuete rikkumistest.
Ehitised ja ehitustooted - tutvustatakse ehitusseadust ja tema alamakte ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni tegevust ehitusohutuse tagamisel ja valdkonna arendamisel. Esimese osa moodustab sissejuhatus, teine osa on suunatud tellijale, kolmas on mõeldud eelkõige ehitusvaldkonna ettevõtjale ning neljas osa räägib ehitustoodetest.
Mida peab teadma - kokkuvõte olulistest teadmistes.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Soovitus!
Järgnevatelt linkidelt leiate valiku programme, mille abil võite oma fantaasia tööle panna ja ise oma maja arhitekt olla:)
Kujunda omale maja või sisusta ja paiguta mööbel, seejärel on ehitus  juba palju lihtsam:

http://sketchup.google.com/
http://estonia.boconcept.com/DESIGN_YOUR_HOME-73045.aspx
http://www.ikea.com/ms/en_GB/rooms_ideas/splashplanners.html
http://www.blender3d.org/
http://www.bobvila.com/DesignTools/  
http://freeware.intrastar.net/cadsoftware.htm
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5659302&siteID=123112