Fermide paigaldus ja valmistamine


Katuse ehituse puhul on klassikalise sarikatelahenduse kõrvale tulnud üha enam populaarsust koguv ja tõhusam meetod. Nimelt on täna ehitusinfo luubi all katusefermid. Räägime kuidas katusefermid teevad kogu tööd ehitusplatsil kohapeal lihtsamaks. Lisaks vaatleme kuidas fermid tehases valmivad ning heidame pilgu paigalduse protsessile objektil.


Katused

Eesti ja teiste Baltimaade taluehitistele oli kuni 20. saj. alguseni iseloomulik arvatavasti pärast 10. saj. väljakujunenud õlgkatus (rukkiõlgedest) ja pilliroo kasvukohtade lähedal roogkatus. Kujult oli eesti katus enamasti kelpkatus, mille otstesse harja alla jäi laudadega ääristatud unkaauk. Katuse kandekonstruktsioonina oli kasutusel sarikkatus.
Lõuna-Eestis tunti paiguti ka rippsarikkatust haripalgiga, mida kandsid nn. pilvepostid.
Väiksematel kõrvalhoonetel leidus sarikateta parskatuseid, millel roovlatte ja sarikaid asendasid hoone viiluotstele toetuvad tugevad parred.

Üldnõuded katustele

Katusekate peab ära hoidma sajuvee ja lume sulamisvee tungimise allpoololevasse konstruktsiooni ja ruumi. Kasutatavad materjalid peavad sobima Eesti oludele ja nende kohta peab olema väljastatud vastavussertifikaat.
Kui katusekate ei ole kindel ilmastiku ja muude kahjulike mõjutuste (UV-kiirgus jne) suhtes, tuleb see katta kaitsekihiga.
Veeäravool katuselt peab toimuma nii, et ei saaks kahjustatud muud hoone osad ja ei tekiks ohtu elule, varale, tervisele ja keskkonnale.
Ehituslikult ja korralduslikult peab olema tagatud, et sajuvesi, sulavesi või mistahes muu katusele sattunud vesi jõuaks tavaoludes mööda katusekatet ja viimateid (renne, torusid) ilma külmumata maapinnani või selleks ettenähtud tarinditesse.

Kaldkatused

Kaldkatused katuseid ja katuslaed, mille kalle on suurem kui 1:10. Katusekatteks kasutatakse tükk- või rullmaterjale. Konstruktsioonilt võivad kaldkatused olla soojustamata või soojustatud. Veeäravool katuselt on reeglina väline.
Soojustamata katused
Soojustamata kaldkatuste puhul kehtivad samad nõuded mis lamekatuste puhul v.a veesurve talumine. Nõutava sisekliima saavutamiseks pööningul tuleb tagada ruumi tõhus tuulutus ning ruumi põranda õhutihedus ja nõutav soojusisolatsioon.
Soojustatud katused (katuslaed)
Soojustatud kaldkatused peavad olema reeglina tuulutatavad, s.o katusekatte ja soojustuskihi vahel peab olema tuulutusruum, mis on ühendatud räästas olevate tuulutusavade või -piludega ja katuseharja tsoonis asuvate tuulutusavadega.

Maja on elamise masin

Weckman Eesti

Kuulus prantsuse arhitekt Le Corbusier on öelnud: “Maja on elamise masin”.
Kuigi tuntud lause kontekst on mõnevõrra erinev, võib analoogiat masinaga kasutada ses mõttes, et kõik selle osad peavad olema teineteisega sobivad ja töötama just nii nagu nad on planeeritud ning projekteeritud.

Valtsplekk-katus Weckman Elegant - lihtne ja vastupidav plekk-katus

Weckman Eesti

Majal on väga mitmesuguseid olulisi ehituslikke osi, üks neist on katus. Katuseid on erinevaid nii kuju, materjali kui väljanägemise poolest ja neil kõigil on peamine ülesanne - kaitsta hoonet sademete eest.

Kaarhallidel täitus tänavu mais 90 aastat

Weckman Eesti

Kaarhalli sünnipäev on mais 1916, kui vaadati üle esimesed valminud näidised, mille järel algas kiire tootmisse juurutamine, suure hulga Briti firmade osavõtul. Enne sõja lõppu jõuti toota ja toimetada Prantsusmaale ja Belgiasse kokku üle 100 000 kaarhüti.

Katuse funktsioon

Weckman

Katuse esimene oluline funktisoon on hoone kaitsmine ilmastikuolude eest, et vesi ei pääseks lagundama konstruktsiooni, halvendama soojustust ja rikkuma sisekliimat. Nagu ehituses üldse, nii ka katuse puhul töötavad kõige paremini lihtsad ja ratsionaalsed lkahendused.

Kehv tsink ajab katuse rooste

Äripäev

Liiga õhuke tsingikiht, ketaslõikuriga lõikamine ja korstna tahm ajavad katusepleki roostetama.

Katuse läbiviik kipub lekkima

Äripäev

Korstnate, antennide ja teiste lekkimisohtlike läbiviikude tiheduse tagab nendega arvestamine juba katuse ehitamise ajal.

Puhastamine hoiab katused samblavabad

Oma Maja

Hooldatud ja hoitud maja on eeskujuks kogu ümbrusele ning uhkuseks selle omanikule. Korrasoleku hulka kuulub kahtlemata ka hoone katus, mis jääb silma juba kaugelt tulijale.

Eterniitkatus peab vastu kuni pool sajandit

Oma Maja

Keskmise eramu eterniitkatte suudab paigaldada igaüks kolme-nelja päevaga.

Tugevalt kinnitatud lumetõke püüab laviini kinni

Äripäev

Katuselt alla libisevate jääseguste lumemasside purustuste eest tuleb lumetõkked panna vähemalt hoone sissepääsude ja garaaživäravate kohale.

Aurutõke ja õhutõke Pro Clima

Pro Clima® pakub komplektseid lahendusi hoone seinte ja katuste tihendamiseks. Pro Clima® tooted on varieeruva difusiooni takistusega (hingavad). Auru- ja õhutõkke süsteemid on õhutihedad ja on garanteeritud Blower Door`si kindlus.

Kordades kallim erikatus kestab kaua

Oma Maja

Plekist ja kivist katuste tavavariantidest pea kaheksa korda kallimad erimaterjalidest lahendused eeldavad täpsust paigaldusvahede jätmisel ja kinnitusabinõude valikul.

Katust vahetades tasub ka puitosa üle vaadata

Oma Maja

Katusevahetuseks on tavaliselt kaks põhjust: vana katus lihtsalt ei pea enam vett või soovitakse tühjana seisva pööningu arvel oma eluruume laiendada.

Läbipaistvad katuseplaadid on tugevad ja lihtsalt hooldatavad

Äripäev

Läbipaistvate kuuri- või terrassikatuse plaatide puhul ei maksa katkiminekut karta - lisaks efektsele välimusele on need üldjuhul igati tugevast ja purunemiskindlast materjalist.