Tehiskivid ja looduskivid

Põletamata tehiskivid.

Põletamata tehiskivi saadkse mineraalse sideaine kivistumisel. Liigitada saab neid sideaine järgi : lubitooted, kipstooted, tsementtooted, magnesiaalsideainetega tooted.

Lubjast tehiskivid: koostis kustutatud või kustutamata lubi, kvartsirikas liiv ja vesi. Värvilise kivi saamiseks võib lisada pigmente. Kivistumine toimub lubja ja ränihapendi reageerimise tulemusel ja seeläbi muutub lubja-liivasegu veepüsivaks ja tugevaks tehiskiviks.
Omadused: tervisele ja keskkonnale ohutu, mittepõlev, ilmastikukindel, temperatuuri ja niiskust tasakaalustav, hea mürapidavus, sobiv veeimavus, suur mehaaniline tugevus.

Kipsist tooted: kipsplaadid, kipskivid, dekoratiivsed elemendid.
Koostis: ehituskipsi pulber; täiteaine - liiv, räbud, pimss, saepuru; armeering - papp, manilla, puitvill, takk, makulatuur, alumiiniumvõrk.
Kipsplaati kasutatakse siseseinte ja -lagede ehitamisel ning välisseinte sisepindadel. Sobib ka niisketesse ruumidesse.

Betoonist tooted jagunevad: betoonist müürikivid ja -plokid, betoonist tänavakivid, betoonist katusekivid, kergbetoonist müürikivid ja -plokid, poorbetoonist müürikivid ja -plokid.


Looduskivid.

Paekivi, maakivi, graniit, marmor, igikivi ... ja ka kvartsiit-, kilt-, liiva- ja lubjakivi ... 


Põletatud tehiskivid.

Ehitusplokk Durisol

Kui tahate ehitada kivimaja nii, et ei tekiks “külmasildu” ja oleks tagatud soojus- ning heliisolatsiooni head omadused, on üheks alternatiiviks ökoloogiline ja tervislik ehitusplokk Durisol. Durisol on looduslik ehitusmaterjal, mille põhikomponendiks on puit: kuuselaastud (90%), mis segatakse mineraalidega (8%) ja portlandtsemendiga (2%).

Savi - odav ja käepärane ehitusmaterjal

Oma Maja

Osavus ei ole ehitada hooneid suurte rahasummadega, vaid kunst on ehitada odavasti, ilusalt ja hästi.

Müürikive nii savist kui betoonist

Äripäev

Müürikividest ehitatakse hoonete seinad, tugimüürid, mõnikord kasutatakse neid ka fassaadide ja vaheseinte ladumisel. Müürikivide kasutamist toetavad teised müüritise tooted - müürimördid, müüritise lisatarvikud.