Lamekatuste liigid ja nõuded

Lamekatused liigitatakse:
Konstruktsiooni järgi: soojustamata katused; soojustatud katused (katuslaed) - tuulutatavad katuslaed; suletud katuslaed; tarindsoojustusega katuslaed; pööratud katuslaed.
Kasutustingimuste järgi: tavakatused - kattepinna kalle = 1:40; käidavad katused – kattepinna kalle = 1:100.
Veeäravoolu süsteemi järgi: sisemise veeäravooluga; välise veeäravooluga.

Lamekatus

Maleko AS

Lamekatuste all mõeldakse põhikaldega 1:100 kuni 1:10 katuseid ja katuslagesid, mille katusekatteks on rullmaterjalidest hüdroisolatsioonikiht. Lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalidest kattega katuseid, kus kalle võib olla 0°...90° (kuplid, saagkatused jne.)

Tänapäevane lamekatus on ilmastikukindel

Vaaderpass OÜ

Lamekatuse all mõeldakse katust, mille kalle on 5% ja väiksem. Lamekatuse kandeelemendiks on rõhtne või veidi kaldu alustarind ja katteks bituumenpapp või mõni muu rullmaterjal. Et lamekatuselt voolab vesi halvasti ära, on neid ehitatud eeskätt sademetevaestes piirkondades. Täiesti horisontaalset, nn nullkaldega katust tegelikkuses ei esine - kõik konstruktsioonid painduvad alati veidi läbi ning katus on paratamatult veidi nõgus.